Mesto Považská Bystrica

Mesto Považská Bystrica sa nachádza v Trenčianskom kraji. Obklopené je troma pohoriami – Strážovskými vrchmi, Súľovskými vrchmi a Javorníkmi. Panoráme mesta dominuje vrch Veľký Manín s výškou 891 m n.m., ktorý je viditeľný z veľkej časti mesta spolu s Malým Manínom (812 m n.m.). Severným okrajom preteká rieka Váh, do ktorej sa vlieva prítok Domanižanka. V meste Považská Bystrica žije cca 39 000 obyvateľov. Z toho cca 8 000 obyvateľov žije v prímestských častiach mesta (Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Milochov, Orlové, Podmanín, Podvažie, Považské Podhradie, Šebešťanová, Považská Teplá, Praznov, Vrtižer a Zemiansky Kvašov). Najväčším sídliskom v Považskej Bystrici je sídlisko Rozkvet. Ostatné sídliská: Stred, Lány, Hliny, Zákvašov, SNP, Jelšové, Hliníky. K mestu patrí aj niekoľko osád: Belažská kopanica, Cingelov laz, Kunovec, Dvorského laz, Galanovce, Chodnické, Krekáčov laz, Líškovie laz, Matúšsky laz, Tomankovci, Rybarikov laz, Trnovie laz. Územie mesta Považská Bystrica sa rozprestiera na rozlohe 89,49 km². Od roku 1999 má mesto Považská Bystrica družbu s valašským mestom Rožňov pod Radhoštěm, ktoré je významným kultúrnym, ale najmä turistickým centrom.

Dolný Moštenec je mestská časť mesta Považská Bystrica. Nachádza sa južne od Považskej Bystrice. K mestu bola pričlenená v roku 1979. K obci sa viaže i neďaleký Cingelov laz.

Pohľad na Dolný Moštenec

 

 

 

 

 

 

 

 

Horný Moštenec je mestská časť mesta Považská Bystrica. K mestu bola pričlenená v roku 1979. Nachádza sa tu rímskokatolícky kostol sv.Cyrila a Metoda.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt horný mostenec

 

 

 

 

 

 

Milochov je mestská časť mesta Považská Bystrica. K mestu bola pričlenená v roku 1979. Skladá sa z častí Dolný Milochov a Horný Milochov. Nachádza sa tu Kaplnka Ružencovej Panny Márie.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt milochov

 

 

 

 

 

 

 

 

Orlové je mestská časť mesta Považská Bystrica. K mestu bola pričlenená v roku 1971. Nachádza sa tu barokový kaštieľ z roku 1612 a v ňom Kaplnka sv. Jána Nepomuckého. Kaštieľ bol zrekonštruovaný a slúži ako hotelové zariadenie Gino Park Palace****.

Kaštieľ Orlové

 

 

 

 

 

 

Podmanín je mestská časť mesta Považská Bystrica. Je to malá obec v doline dvoch spolu stekajúcich potôčkov pod vrchom Veľký Manín. Zaujímavosťou je výškový rozdiel medzi najnižším a najvyšším bodom katastrálneho územia obce. Najnižší bod obce leží vo výške 350 m n. m. a najvyšší 891 m n. m.

Podvažie je mestská časť mesta Považská Bystrica. K mestu bola pričlenená v roku 1979. Nachádza sa tu rímskokatolícky kostol Sedembolestnej Panny Márie. 

Podvazie.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Považská Teplá je najväčšia mestská časť mesta Považská Bystrica. K mestu bola pričlenená v roku 1979. Jej súčasťou sú aj bývalé samostatné obce Zálužie (od r.1888) a Vrtižer (od r.1966).
Nachádza sa tu rímskokatolícky kostol Sedembolestnej Panny Márie. V katastrálnom území obce smerom ku Záskaliu leží turisticky atraktívna Manínska tiesňava.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Považské Podhradie
 
Mestská časť Považské Podhradie leží na sever od Trenčína na pravom brehu Váhu. Jej okolie je vrchovité. Nad obcou dominuje strmá skala, na ktorej vyčnievajú ruiny Hradu Bystrica. Obec Považské Podhradie sa podľa zmienky v kronike mesta Považská Bystrica spomína v roku 1316, kedy obec obdržal od vojvodcu Ctibora kastelán Beckova Jakus a jeho brat Peter. Obyvatelia obce sa zaoberali košikárstvom, pracovali na poliach a v lesoch. V dávnej dobe tadiaľto iste viedla dôležitá obchodná cesta starých Rimanov. Samotná obec a jej história bola od jej počiatku zviazaná s hradom Bystrica. V blízkosti hradu môžete vidieť zrekonštruovaný kaštieľ Burg , ktorý dal pravdepodobne postaviť Štefan Balassa . Novší kaštieľ bol postavený pravdepodobne v roku 1676. Jeho pozostatky sa nachádzajú pri hlavnej ceste smer PB- Bytča. Vo vnútri kaštieľa bola kaplnka, ktorá slúžila pre bohoslužby, na ktorých sa zúčastňoval i ľud z Považského Podhradia. Neďaleko obce sa nachádza prírodné jazero „Podhradské more“, kde si môžete zaplávať počas horúcich letných dní, alebo sa prísť otužovať v zimných mesiacoch. V Považskom Podhradí sa môžete taktiež napojiť na Vážsku cyklomagistrálu, ktorá vedie až po hranice Žilinského kraja.
 
Šebešťanová
 
Mestská časť Šebešťanová bola pripojená k mestu Považská Bystrica v roku 1979. V obci pôsobí úspešný futbalový aj hokejbalový klub. Nachádza sa tu rímskokatolícka kaplnka zasvätená Božskému Srdcu Ježišovmu. Na okraji obce na kopci sa nachádza pekné vyhliadkové miesto nazývané "Skalka".
 
Praznov
 
Táto mestská časť bola pričlenená v roku 1980 k mestu Považská Bystrica. Nachádza sa tu rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža. Priaznivcov folkóru poteší každoročne usporiadané podujatie Praznovské folklórne slávnosti. Obec je obklopená krásnym prírodným prostredím. Nachádza sa tu aj salaš, kde si môžete zakúpiť výrobky zo syra, zabíjačkové výrobky, mäso a mäsové výrobky, obilie alebo slamu. Deti si môžu popozerať zvieratká na farme. 
 
Zemiansky Kvašov
Je najmenšia mestská časť mesta Považská Bystrica. K mestu bola pričlenená v roku 1971. Nachádza sa tu rímskokatolícky kostol sv. Juraja. Každoročne sa tu konajú obľúbené Jurajovské hody, nazývané Klepeto. Obec sa nachádza na dvoch geomorfologických územiach , a to Považské Podolie a Strážovské vrchy.