TIK PB

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Predávame vstupenky na kultúrne podujatia konajúce sa v Kine Mier a na niektoré kultúrne podujatia konajúce sa v Športovej hale Považská Bystrica.

Vstupenky si môžete zakúpiť :

 • priamo v Turistickej informačnej kancelárii
 • online na našej stránke https://www.pxcentrumpb.sk/event.php?work=events.
 • Vstupenky si taktiež môžete aj rezervovať . Rezervovať vstupenky si môžete telefonicky alebo na našej stránke https://www.pxcentrumpb.sk/event.php?work=events. Rezervácia je platná 3 kalendárne dni (pozor nie pracovné!) od jej vytvorenia. Rezerváciu si je nutné prísť vyzdvihnúť do  Turistickej informačnej kancelárie. Pri vyzdvihnutí vstupeniek budeme od Vás požadovať číslo objednávky Vašej rezervácie

 

Turistická informačná kancelária poskytuje domácim aj zahraničným návštevníkom bezplatné informácie o :

 • meste Považská Bystrica a okolí, o prírodných a kultúrno-historických pamiatkach v meste a okolí
 • možnostiach ubytovania, stravovania, o športovo-rekreačných zariadeniach a informácie o ďaľších poskytovateľoch služieb
 • možnostiach dopravného spojenia v meste i mimo neho
 • možnostiach využitia voľného času - Tipy na víkend
 • o kultúrnych a spoločenských podujatiach v meste a okolí

Informácie poskytujeme osobne, telefonicky, e-mailom a prostredníctvom našej webovej stránky.

Predávame:

 • upomienkové predmety, suveníry, darčeky
 • pohľadnice, knihy
 • mapy, cyklomapy

Ďaľšie činnosti:

 • ponúkame propagačné a informačné materiály o meste o okolí
 • účasť na veľtrhoch cestovného ruchu na Slovensku
 • podporujeme rozvoj cestovného ruchu v regióne