Pružinská Dúpna jaskyňa

PRUŽINSKÁ DÚPNA JASKYŇA

Vchod do jaskyne sa nachádza v nadmorskej výške 590 metrov vo svahu Čierneho vrchu nad dolinou Rečica neďaleko časti Pružiny s názvom - Priedhorie. Jaskyňa vznikla v druhohorných vápencoch pôsobením podzemnej vody. Meria približne 300 metrov a jej hlavnú časť tvorí priestranná stúpajúca chodba. V zadnej časti chodby, ktorá je ukončená závalom, stoja mohutné kvapľové stalagmity a stalagnáty, steny a strop jaskyne sú pokryté sintrovými nátekmi a útvarmi rozličných podôb. Na niektorých miestach vidno nápisy, ktoré tam zanechali návštevníci jaskyne ešte zo začiatku minulého storočia, jaskyňu však osídľoval človek už v dobe kamennej. Prvý raz sa písomne spomína v roku 1860, roku 1894 ju preskúmal známy trenčiansky župný lekár, prírodovedec a múzejník Dr. Karol Brančík, ktorý vyhotovil aj jej prvú mapu. 

Pružinská Dúpna jaskyňa je otvorená pre verejnosť od 1. mája do 31. októbra, treba sa však vopred ohlásiť Jaskyniarskemu klubu Strážovské vrchy. 

Kde nás nájdete?

 

48°59'59.2"N, 18°30'9.6"E
http://www.speleostrazov.sk/

Pružinská Dúpna jaskyňa Pružinská Dúpna jaskyňa Pružinská Dúpna jaskyňa Pružinská Dúpna jaskyňa Pružinská Dúpna jaskyňa Pružinská Dúpna jaskyňa Pružinská Dúpna jaskyňa Pružinská Dúpna jaskyňa Pružinská Dúpna jaskyňa