Salaš Udiča

SALAŠ UDIČA

Rodinná farma Ovisfarma s.r.o. obhospodaruje 219 ha poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území Udiča, v krásnom prostredí Strážovských vrchov.

Hlavnou činnosťou poľnohospodárskej prvovýroby je chov oviec plemena cigája. Ovce sú dojné, zamerané na produkciu mlieka. Nadojené mlieko spracováva v malej mliekarni, ktorá je prispôsobená EU normám. Výrobky z ovčieho mlieka predáva od jari do jesene v predajni, ktorá je priamo na salaši. Salaš sa nachádza na konci obce Udiča v Marikovskej doline.

Z tradičnej ovčej produkcie  ponúkajú: čerstvý ovčí syr, údený syr, nakladaný syr, parený syr, bylinkový syr, ovčie nite, ovčie uzlíky, žinčicu, bryndzu, ovčie jogurty, syrové misy a pod. Veľmi známe a obľúbené široko-ďaleko sa stali  syrové torty, ktoré robia na rôzne príležitosti. Torta sa v rámci Celoslovenských ovčiarskych slávností stala aj víťazkou súťaže Najkrajšia syrová torta. Za  výrobky získali veľa rôznych ocenení na regionálnych aj celoslovenských súťažiach a tiež aj Značku kvality.

Slovenských paritzánov 1129/49, 01701 Považská Bystrica, TEL.:+421948306260, e-mail:oviscap@px.psg.sk,
web:www.ovis.sk,www.facebook.com/salasudica

 

Ovisfarma - salaš UdičaOvisfarma - salaš UdičaOvisfarma - salaš UdičaOvisfarma - salaš UdičaOvisfarma - salaš UdičaOvisfarma - salaš UdičaOvisfarma - salaš UdičaOvisfarma - salaš UdičaOvisfarma - salaš UdičaOvisfarma - salaš UdičaOvisfarma - salaš Udiča